تبلیغات
http://static.cloob.com/public/user_data/gen_theme/333/998407_photo_top.jpg
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران - پیروزی ققنوس وار
 
سه شنبه 7 شهریور 1391 :: نویسنده : رشت کت

ققنوس پرنده ای افسانه ای است در اساطیر ایران یونان  مصر و چین. این پرنده  جفت و زایشی ندارد و هر هزار سال یک بار بر روی آتش آواز میخواند و  در آن آتش سوخته می شود و از خاکستر سوخته شده ی آن تخمی دیر پدید می آید که ققنوسی دیگر متولد می شود. ققنوس در فرهنگ های مختلف نماد عمری دوباره و جاودانگی است. در این مقاله نیز پوزیسیون هایی به کار گرفته ایم که در آن یکی از بازیکنان در حال شکست  خوردن است  اما در نهایت ققنوس وار از آتش شکست رهایی می یابد و دوباره  با پیروزی متولد می شود.

یکی از حالاتی که بازی تخت نرد را جذاب میکند پیروزی هنگامی است که شما در معرض بدترین شکست ها هستید. معمولا این حالت ها مواقعی رخ میدهد که شما در خانه ی حریف مهره دارید و  او در خال برداشتن مهره است. خانه ها را بسته اید و سپس کشته میگیرد. بازی برمی گردد و حالا شما در موقعیت نسبتا مناسبتری قرار دارید. در چنین موقعیت هایی اگر شما خانه ها را بسته باشید باید با توجه به تعداد مهره هایی که حریف خورده است و البته چندین عامل دیگر در زمان مناسبی تصمیم به برگرداندن داو کنید. اما اگر هنوز ششدر رو کامل نکردید و حریف نیز مهره های بسیاری خورده باشد باید تله گذاری کنید و مهره های بیشتر از حریف بگیرید( در شرایط مناسب)
در این مقاله به این نوع پوزیسیون ها خواهیم پرداخت
اولین پوزیسیون یک پوزیسیون مرجع است. اگر حریف  4 مهره یا کمتر خورده باشد و شما ششدر ساخته باشید. کار تمام شده  است. شما می توانید داو دهید و حریف رد کند اما اگر حریف 5 مهره خورده باشد و شما نیز ششدر کرده باشید و مایه های شما در خانه های 6 و5و 4 باشد مانند پوزیسیون زیر پاسخ : داو / پذیرفتن است.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh1.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh2.jpg
-----------------------------------------------------------------------------------------------

با پنج مهره خورده توسط سفید میتوان پوزیسیون های مختلفی را در نظر گرفت. در اینجا سفید در خال خان و دو خان خود مهره دارد و سبز میتواند یک داو قوی تری نسبت به پوزیسیون قبل به سفید هدیه کند.  سفید نیز می تواند این داو را نیز بگیرد اما با دشواری زیادتری

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh3.pnghttp://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh4.png
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

قرمز خال خان حریف را در اختیار داشته که موفق به کشته گرفتن شده. حالا او مهره ها را به خانه رسانده و سفید نیز همان 5 مهره ی استاندارد را خورده است. اما در اینجا خال خان او خالی از مهره می باشد. و همه جفت ها برای او کار نمیکنند ( کور کور) و امید به پیروزی او در این پوزیسیون کمتر است. پاسخ  داو / رد

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh5.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh6.png

===============================================================

در اینجا شکاف را به دوخان آورده ایم. سفید در مهره خوردن باز دچار مشکل خواهد شد . مجبور خواهد بود تاس های 2 خودر را 3/1 بازی کند.  قرمز میتواند با خیال اسوده تری داو دهد و سفید میبایست رد کند.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh7.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh8.png
=============================================================

سفید دیگر شکافی در بین ستون های خود ندارد. این نیز میتواند پوزیسیون مرجعی برای شما باشد و در ذهن خود ذخیره اش کنید. پس از برگشتن مهره ی اسیر همه تاس ها برای سفید کار خواهند کرد  و او میتواند داو قرمز را قبول کند.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh9.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh10.png
ما میتوانیم متغیر ها را کمی جا به جا کنیم مثلا خانه های خالی ( شکاف ها) - مایه ها - تعداد مهره های خورده . مقدار داو و... هر کدام از این ها را تغییر بدیم نتیجه در پذیرش یا رد داو تغییر خواهد کردمثلا در این پوزیسیون  سفید یک مهره بیشتر از پوزیسیون های قبل خورده( 6 مهره) اما خال خان او  خالی از مهره است. حالا  پاسخ صحیح چه خواهد بود؟ داو / پذیرش
در پوزیسیون مشابه قبلی با 5 مهره ی خورده داو / رد بود اما خوردن یک مهره ی بیشتر پاسخ را تغییر داده است.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh11.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh12.png


============================================================

با شش مهره ی خورده شکاف رو به خونه ی دو جا به جا می کنیم در نتیجه خواهیم دید که داو قرمز انتخابی است و کماکان سفید می تواند داو را بپذیرد. این پوزیسیون را نیز می توانید به عنوان مرجع در ذهن داشته باشید.

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh13.pnghttp://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh14.png


==========================================================این پوزیسیون جالب به نظر میرسد. سفید 6 مهره خورده است و شکاف را به خانه 3 برده ایم . بر خلاف پوزیسوین های قبل که سفید داو را رد میکرد در اینجا قرمز اصلا نباید داو دهد و سفید میتواند به راحتی  آن را بپذیرد. اگر سفید این مقاله را نخوانده باشد قرمز میتواند از فن بلوف استفاده کند. داو بدهد و سفید رد کند.http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh15.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh16.png

=================================================در این سری پوزیسون ها مایه های قرمز را جا به جا می کنیم.
داشتن سه مهره مایه  در خانه های 6 و 5 و 4 یک پوزیسیون مرجع است . حالا مایه ها را در خونه های  5-4-3 قرار میدهیم. به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟ قرمز با اولین 6 مجبور خواهد بود شش خان خود را باز کند و راه فرار را در اختیار سفید قرار میدهد. ضمن اینکه تاسی مانند جفت شش و  جفت پنج نیز گشاد خواهد داد. شرایط کاملا مساعدی برای قرمز موجود نیست. پاسخ داو ندهد/ قبولhttp://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh17.pnghttp://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh18.png

================================================

ما در این پوزیسیون ها تلاش میکنیم مایه های قرمز را جا به جا کنیم و نهایتا متوجه خواهیم شد که چه فرقی میان مایه ها در خانه های مختلف وجود دارد. سفید 4 مهره خورده است و مایه های قرمز در خانه های 6 و5 و 1 قرار دارد ( وزن مایه ها 12 خال ) و  در تاس اول خود قطعا گشاد نمیدهد. پاسخ داو / رد کردن


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh19.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh20.png


سفید 4 مهره خورده و یک خال قرمز را جا به جا می کنیم. مجموع خال 11  اما کماکان داو / رد می باشد. هرچند ممکن است قرمز در تاس های اول خود گشاد دهد اما میبنیم که 4 مهره ی خورده پشتوانه ی خیلی خوبی برای پذیرش داو نیست.

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh21.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh22.png

======================================================


11 خال در سه خانه و جفت شش و جفت پنج به خوبی برای قرمز کار نمی کنند. اما باز پاسخ داو و رد کردن از طرف سفیدی است که تنها 4 مهره خورده است.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh23.png
http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh24.png


=============================================================


10 خال در سه خانه برای قرمز و کماکان پاسخ داو/ رد کردن از سوی سفید اما با شرایطی کامل نزدیک به گرفتن.

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh25.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh26.png

================================================================


9 خال در 3 خانه و گشاد دادن با  دو تاس برای قرمز  . پاسخ رد به داو از سوی سفید با 4 مهره ی خورده. البته این رد کردن بسیار بسیار نزدیک است به قبول داو.

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh27.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh28.png


===============================================================

برای قرمز دو خال کم می کنیم یعنی 7 خال در سه خانه  و سفید همان 4 مهره را خورده است. پاسخ صحیح داو/ پذیرش شده است.

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh29.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh30.png

============================================================
هر چند تغییرات بسیار جزی است اما میبینید که پاسخ ها بسیار متفاوت می شود.
در این پوزیسیون قرمز در ضعیف ترین وضع ممکن است. تمام مایه های او در ته خان قرار گرفتند و البته با تاس های اول خود هیچ گشادی نخواهد داد اما مجبور خواهد شد خانه های 6 و 5 و 4 را زودتر از حد باز کند.

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh31.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh32.png


==============================================================

در نمونه های زیر مایه های قرمز دیگر در 3 خانه پخش نیستند. بلکه او دو مهره در یک خانه دارد و مهره ای در خانه ی دیگر.  پخش نبودن مهره ها در خانه ها باعث می شود قرمز نتواند برای مهره خوردن دستش کاملا باز باشد. و کمی ضعیف تر خواهد بود.
در این نمونه قرمز 12 خال در دو خانه دارد . با تاس های اول خود گشاد نمیدهد و  پاسخ سفید به عمل داو ، رد خواهد بود


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh33.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh34.png


--------------------------------------------------------------------------------دو مهره را به خونه 4 آورده ایم و مجموعا 10 خال در دو خانه . اینجا سفید میتواند داو را بپذیرد. 10 خال در دو خانه انعطاف کمتری دارد نسبت به  10 خال در 3 خانه که پاسخ قبول کردن داو بود.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh35.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh36.png

======================================================================هر چه دو مهره را به سمت خال خان میبریم . داو دادن باید با احتیاط تر و پذیرش داو راحت تر خواهد بود.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh37.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh38.png


=======================================================

تنها 5 خال در دو خانه . پاسخ واضح خواهد بود. قرمز یقینا زودتر از همیشه خونه های بالا را باز خواهد کرد. سفید نیز به راحتی داو را خواهد پذریفت.


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh39.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh40.png

========================================================در این پوزیسیون ها دیگر بحث بر گرفتن یا نگرفتن داو از سوی سفید نخواهد بود بلکه داو دادن از طرف قرمز باید با دقت بیشتر انجام بگیرد چرا که داو لب مرزی خواهد بود با داو ندادن

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh41.png


http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh42.png------------------------------------------------------------------------------------------------http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh43.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh44.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh45.png

http://anjomantakhte.persiangig.com/image/cloob/gh46.pngحتما متوجه شدید که در این گونه پوزیسیون ها متغیرهای مختلفی داریم
تعداد مهره های خورده شده
خانه های خالی ( شکاف ها)
وضعیت قرار گرفتن مایه ها
تعداد تاس های موافق یا مخالف
دانستن این عوامل  میتواند تاثیر گذار باشد و به موقع شما را مانند یک ققنوس از آتش دوباره متولد کند.

تهیه : پرویز رخ
منبع : www.cloob.com/clubname/nardنوع مطلب : آموزش حرفه ای، 
برچسب ها : تخته نرد - آموزش تخته- تخته انلاین-تخته- نرم افزار تخته نرد -backgammon-،
: تعداد بازدید :
:


دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:02 ق.ظ
Why viewers still make use of to read news papers when in this technological
globe everything is available on web?
دوشنبه 12 تیر 1396 03:53 ق.ظ
Inspiring quest there. What happened after?
Good luck!
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:28 ب.ظ
My partner and I stumbled over here from a different web
page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following
you. Look forward to checking out your web page again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران
لینک های دسترسی
صفحه اصلی
ما در فیسبوک
شش و بش
ما در کلوب دات کام

مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
این صفحه را به اشتراک بگذارید