تبلیغات
http://static.cloob.com/public/user_data/gen_theme/333/998407_photo_top.jpg
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران - اصطلاحات در بازی نرد ( قسمت دوم )
 
جمعه 27 بهمن 1391 :: نویسنده : رشت کت
ش
شستن بازی : وقتی با توافق دو حریف بازی مساوی اعلام می شود
شش و پنج بازی: نام دیگر بازی نرد
شش و بش : تاس شش و پنج
شش ضرب: به ضرب شش، بردن بازی با تاس بلند شش
شش ضربه: نگاه کنید به شش ضرب
ششدر : بستن شش خانه متوالی به طوری که حریف قادر به گذشتن از انها نباشد
ششدره: نگاه کنید به ششدر
شش گاه: خان شماره شش در بازی نرد
شکستن تاس: چنانچه تاس حریف جفت نشسته باشد معمول است که در تاس ریختن با دست، یک بار هر دو تاس را روی زمین نرد بغلطانند تا از حالت جفت بیرون بیاید
ص
ض
ط
طاس: نگاه کنید به تاس
طاسه: نگاه کنید به تاسریز
طویل: یکی از هفت بازی نرد قدیم نگاه کنید به گلبهار
طیبت: نرد طیبت، سهلگیری در بازی نرد، بازی برای وقت گذرانی و شادمانی
ظ
ع
عرصه: نگاه کنید به بساط نرد
عذرا: نگاه کنید به داو فره
غ
غدر کردن: فریبکاری و دغا در بازی نرد 
ف
فارد: (بر وزن خالق) یکی از بازی هایی که با اسباب نرد انجام می شده است. نگاه کنید به خانه گیر
فرار : برداشتن مهره گشاد که در تیررس حریف باشد و بردن بر روی دیگر مهره های خودی 
فرید: یکی از بازی هایی که با اسباب نرد انجام می شده است. نگاه کنید به خانه گیر
فره: برتری یکی از طرفین در بازی نرد
ق
قات شدن: رفتن مهره خانه بیست و چهار به خانه سیزده با تاس 56
قافیه آمدن: خواندن مصرعی درباره تاس که نام تاس نیز در آن باشد، (مثال: شش است و چهار، گل است و بهار. تاس شش و چهار خوب و مناسب نشسته)
قلعه: خانه شماره سیزده
قلیج: بر وزن کلیم، آخرین بازی در یک دست نرد، بازی که برنده را مشخص کند، بازی در مقابل حریف ناتوان
قلیچ: نگاه کنید به قلیج
قوافی: مجموعه قافیه های مناسب برای تاسهای مختلف

ک
کاسه: هر یک از دو لت زمین بازی نرد که شامل دوازده خان است. زمین نرد دو کاسه دارد
کج باختن: به دغل و ریا نردبازی کردن
کژ باختن: بد و خامدستانه نرد بازی کردن
کعب: نگاه کنید به تاس
کعبتین : دو تاس، تاس ها
کوبه: بازی نرد در لفظ یمانی
کورکور: به دو خال مراجعه شود
کم زن: آنکه تاس کم آورد، ناواردو ناشی در بازی نرد
کوه خانه : خانی که بیشتر از پنج مهره در آن قرار گرفته باشد 


گ
گاه: نگاه کنید به خان
گشاد بازی : بازی با مهره های گشاد و ریسک بالا
گشایش : اولین حرکتها در هر بازی
گشاد : مهره ای که در خان، تنها و آسیب پذیر باشد
گلبهار بلند: بازی گلبهار که تاسهای جفت آن به صورت متوالی بازی می شود
گلبهار : نوعی بازی با اسباب نرد که زدن ندارد، در ابتدای بازی همه مهره ها در خانه بیست و چهار قرار دارد
گولبارا: نگاه کنید به گلبهار
ل
لت کردن: زدن مهره در بازی نرد و شطرنگ
لعبه: بازی نرد به لفظ یمانی
لنگر بالا :گرفتن خان های بیست و سه تا نوزده با دو مهره یا بیشتر
لنگر پایین : گرفتن خان های بیست و چهار تا بیست و دو با دو مهره یا بیشتر 
م
مایه : مهره سوم هر خان که می تواند بدون گشاد دادن جا به جا شود یا مهره گشاد در جایگاهی خطر کشته شدن نباشد
مارس : برد دو امتیازی. هنگامی که یکی از بازیکنان تمام مهره های خود را از بازی خارج کرده و حریف هنوز هیچ مهره ای برنداشته
ماره: برد سه امتیازی، هنگامی که یکی از بازیکنان همه مهره ها را خارج کرده و حریف او هنوز در زمین بازیکن مهره دارد
مجارا: برابری دو حریف در بازی نرد، نرد مجارا
مجاراه: نگاه کنید به مجارا
محبوسه: نوعی بازی با اسباب نرد که به جای زدن مهره گشاد آن را حبس می کنند
محبوس: نگاه کنید به محبوسه
مردارخانه: خانه ای از نرد باشد كه در آن مهره در ششدر افتد
مششدر: پشت ششدر ماندن
منصوبه: یکی از هفت بازی نرد قدیم
مهره به دست: مهره کشته که در انتظار ورود به بازی است
مهرق: مهره در لفظ عربی. نگاه کنید به مهره
مهره: از ارکان بازی نرد. تعداد آن در بازی پانزده عدد برای هر بازیکن است
میسر: به فتح میم و کسر سین، نام دیگر بازی نرد
ن
نراد: به تشدید را، صیغه مبالغه جعلی از نرد. کسی که نرد را خوب بازی کند. بسیار نردباز
نرد: بازی نرد
نردباز: آنکه به بازی نرد بپردازد
نردتخته: نگاه کنید به تخته نرد
نرد قدیم: شیوه کهن بازی نرد که در قرن هشتم تا یازدهم در ایران رایج بوده.
ندب: نگاه کنید به داو تمام
نردشیر : نام قدیمی بازی تخته نرد
نردباختن: نرد بازی کردن
نشستن تاس: آرام گرفتن تاس بعد از تاس ریختن به طوری که در تفسیر عدد آن اختلافی نباشد
نشستن مهره: برگشتن مهره کشته شده از روی پیشخوان به روی زمین
نقش: عدد روی تاس
نقش زیاد: بازی دوم از هفت بازی نرد قدیم
نقش مراد: به کسر شین، تاس مناسب و موافق
نقش نشستن: به سکون شین، تاس موافق آوردن
نواردشیر: نگاه کنید به نردشیر
و
وامق: نگاه کنید به داو تمام
وینشیر : نام قدیمی بازی تخته نرد
ه
هزاران: یکی از بازی هایی که با اسباب نرد انجام می شده است. از بازی های نرد قدیم.
هفت دست: بازی که در آن با هفت امتیاز برنده مشخص شود
هوار کردن: نگاه کنید به آوار کردن
ی

یک کاسه: تاس ریختن در یکی از دو کاسه زمین نرد. معمول این است که هر بازیکن در کاسه سمت راست خودش تاس بریزد و جز این پذیرفته نیست.نوع مطلب : اصطلاحات تخصصی و عمومی تخت نرد، 
برچسب ها :
: تعداد بازدید :
:


پنجشنبه 24 مرداد 1398 02:10 ق.ظ
Consider the material oof the baby provider you choose.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 10:45 ب.ظ
A very powerful function of any baby carrieer
is security.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 05:49 ب.ظ
These ttwo carriers are structured the identical.
سه شنبه 15 مرداد 1398 10:36 ق.ظ
Only a few carriers haven't walked premiums.
جمعه 11 مرداد 1398 11:09 ق.ظ
Carry your child inn a baby provideer or sling.
جمعه 11 مرداد 1398 09:15 ق.ظ
Nak cerita pasal Baby Service untuk Aisyah.
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:05 ب.ظ
Nak cerita pasal Babyy Service untuk Aisyah.
جمعه 4 مرداد 1398 06:50 ق.ظ
EMEIBABY turut dikenali sebagai child provider hybrid.
سه شنبه 1 مرداد 1398 06:38 ق.ظ
The sling must each assist and contain the child.
دوشنبه 31 تیر 1398 01:50 ب.ظ
Award Winning Child Carriers and Toddler carriers.
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:05 ق.ظ
Award Winning Baby Carriers and Toddler carriers.
شنبه 22 تیر 1398 08:38 ب.ظ
Mom becomes less snug reading her baby's cues.
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 08:36 ق.ظ
You can select fom many kinds of carriers and slings.
شنبه 7 اردیبهشت 1398 10:23 ب.ظ
Ini adalah child service kami yang ke-dua.
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:29 ق.ظ
して生産されたコピーブランドバッグです。品質は保証できます! コピーブランド服
جمعه 6 اردیبهشت 1398 11:28 ق.ظ
スーパーコピー時計
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:48 ق.ظ
Only a few carriers haven't walked premiums.
چهارشنبه 28 فروردین 1398 01:44 ق.ظ
Please do not smoke close to tthe child
carriers.
یکشنبه 25 فروردین 1398 04:34 ق.ظ
Which aree the best baby carriers?
شنبه 24 فروردین 1398 08:18 ق.ظ
Store for Child Carriers in Baby Actions & Gear.
دوشنبه 19 فروردین 1398 03:29 ب.ظ
I wissh I might known about these carriers again then.
پنجشنبه 15 فروردین 1398 08:00 ق.ظ
Award Profitable Child Carriers annd Toddler carriers.
پنجشنبه 15 فروردین 1398 06:52 ق.ظ
Nak cerita pasal Baby Provider untuk Aisyah.
پنجشنبه 15 فروردین 1398 01:59 ق.ظ
Pleae preserve your pets off of tthe infant carriers.
چهارشنبه 14 فروردین 1398 02:23 ب.ظ
You may choose from many tupes of carriers and slings.
چهارشنبه 14 فروردین 1398 06:35 ق.ظ
Think about the masterial of the inant service yoou select.
دوشنبه 12 فروردین 1398 07:36 ب.ظ
Super cute wraps and carriers. All lace baby service.
شنبه 22 دی 1397 01:05 ق.ظ
Mother turns into much lsss comfy reading her child's cues.
پنجشنبه 17 آبان 1397 10:53 ق.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.

It will always be interesting to read through content from other authors and
use a little something from other websites.
یکشنبه 6 آبان 1397 02:21 ب.ظ
A motivating discussion is definitely worth comment.
I think that you need to publish more on this
issue, it might not be a taboo matter but typically people do not speak
about such subjects. To the next! Cheers!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران
لینک های دسترسی
صفحه اصلی
ما در فیسبوک
شش و بش
ما در کلوب دات کام

مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
این صفحه را به اشتراک بگذارید